800 × 2400 میلی متر اسلب پرسلن-CREMA-R1 ابتدایی | Bluecera LLP

اسلب پرسلن - 800 × 2400 میلی متر - 32 x 95 اینچ - براق - ELEMENTAL CREMA-R1

ELEMENTAL CREMA-R1

 • نوع محصول

  اسلب پرسلن

 • اندازه

  800 × 2400 میلی متر

 • سطح

  براق

پارامترهای فنی


مشخصات


 • ضخامت
  9 MM

نصب ما


جزئیات نصب


 • نصب بدون چسب
  آره

 • گرمایش از کف
  آره

 • سیستم نصب
  مگالوک