Connect With Our Team

300 x 450 mm Gạch tường gốm-5104 dk | Bluecera LLP

Gạch tường gốm - 300 x 450 mm - 12 x 18 Inch - Bóng - 5104 DK

Product product

5104 DK

 • Loại sản phẩm

  Gạch tường gốm

 • Kích cỡ

  300 x 450 mm

 • Bề mặt

  Bóng

Khuôn mặt ngẫu nhiên

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


 • Độ dày
  số 8 MM

 • Sq. Hộp Mtr.per
  0,81

 • Trọng lượng mỗi hộp (khoảng)
  11

Cài đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


 • Cài đặt mà không cần keo
  Đúng

 • Sàn sưởi ấm
  Đúng

 • Hệ thống cài đặt
  Megaloc