Connect With Our Team

300 x 600 mm Gạch tường gốm-1060-d | Bluecera LLP

Gạch tường gốm - 300 x 600 mm - 12 x 24 Inch - Bóng - 1060-D

Product product

1060-D

 • Loại sản phẩm

  Gạch tường gốm

 • Kích cỡ

  300 x 600 mm

 • Bề mặt

  Bóng

Khuôn mặt ngẫu nhiên

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


 • Độ dày
  số 8 MM

Cài đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


 • Cài đặt mà không cần keo
  Đúng

 • Sàn sưởi ấm
  Đúng

 • Hệ thống cài đặt
  Megaloc