Connect With Our Team

1200 x 1200 mm Tấm sứ-Antresit Grey E1 1 | Bluecera LLP

Tấm sứ - 1200 x 1200 mm - 48 x 48 Inch - Bóng - ANTRESIT_Grey_E1_1

Product product

ANTRESIT_Grey_E1_1

 • Loại sản phẩm

  Tấm sứ

 • Kích cỡ

  1200 x 1200 mm

 • Bề mặt

  Bóng

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


 • Độ dày
  số 8 MM

Cài đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


 • Cài đặt mà không cần keo
  Đúng

 • Sàn sưởi ấm
  Đúng

 • Hệ thống cài đặt
  Megaloc