800 x 2400 mm Tấm sứ-Elenza Bạc 01 | Bluecera LLP

Tấm sứ - 800 x 2400 mm - 32. x 95. Inch - Bóng - ELENZA SILVER_01

ELENZA SILVER_01

 • Loại sản phẩm

  Tấm sứ

 • Kích thước

  800 x 2400 mm

 • Bề mặt

  Bóng

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


 • Độ dày
  9 MM

Lắp đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


 • Lắp đặt không có keo
  Đúng

 • Sàn sưởi ấm
  Đúng

 • Hệ thống cài đặt
  Megaloc.