600 x 1200 mm Gạch sứ-MacDonia cổ 01 | Bluecera LLP

Gạch sứ - 600 x 1200 mm - 24 x 48 Inch - Bóng - ANTIQUE MACDONIA_01

ANTIQUE MACDONIA_01

 • Loại sản phẩm

  Gạch sứ

 • Kích thước

  600 x 1200 mm

 • Bề mặt

  Bóng

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


 • Độ dày
  9 MM

 • Sq. Hộp Mtr.per
  1.44

 • Trọng lượng mỗi hộp (khoảng)
  29.

Lắp đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


 • Lắp đặt không có keo
  Đúng

 • Sàn sưởi ấm
  Đúng

 • Hệ thống cài đặt
  Megaloc.