600 x 600 mm Gạch sứ-Melody Blanco | Bluecera LLP

Gạch sứ - 600 x 600 mm - 24 x 24 Inch - Bóng - MELODY BLANCO

Product product

MELODY BLANCO

  • Loại sản phẩm

    Gạch sứ

  • Kích cỡ

    600 x 600 mm

  • Bề mặt

    Bóng

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


  • Độ dày
    8,5 MM

  • Sq. Hộp Mtr.per
    0,90

  • Trọng lượng mỗi hộp (khoảng)
    17,50

Cài đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


  • Cài đặt mà không cần keo
    Đúng

  • Sàn sưởi ấm
    Đúng

  • Hệ thống cài đặt
    Megaloc