Connect With Our Team

800 x 800 mm Gạch sứ-Đen đẹp-1 | Bluecera LLP

Gạch sứ - 800 x 800 mm - 32 x 32 Inch - Bóng - Black Beauty-1

Product product

Black Beauty-1

 • Loại sản phẩm

  Gạch sứ

 • Kích cỡ

  800 x 800 mm

 • Bề mặt

  Bóng

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


 • Độ dày
  9 MM

 • Sq. Hộp Mtr.per
  2.56

 • Trọng lượng mỗi hộp (khoảng)
  54

Cài đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


 • Cài đặt mà không cần keo
  Đúng

 • Sàn sưởi ấm
  Đúng

 • Hệ thống cài đặt
  Megaloc