Connect With Our Team

75 x 300 mm Gạch tàu điện ngầm-Ossido Aqualue Glossy | Bluecera LLP

Gạch tàu điện ngầm - 75 x 300 mm - 3 x 12 Inch - Bóng - Ossido Aquablue Glossy

Product product

Ossido Aquablue Glossy

 • Loại sản phẩm

  Gạch tàu điện ngầm

 • Kích cỡ

  75 x 300 mm

 • Bề mặt

  Bóng

Các thông số kỹ thuật


Sự chỉ rõ


 • Độ dày
  số 8 MM

 • Sq. Hộp Mtr.per
  0,99

 • Trọng lượng mỗi hộp (khoảng)
  13,50

Cài đặt của chúng tôi


Chi tiết cài đặt


 • Cài đặt mà không cần keo
  Đúng

 • Sàn sưởi ấm
  Đúng

 • Hệ thống cài đặt
  Megaloc